Ciljevi projekta

Dosadašnja ispitivanja sugerišu da suplementacija vitamina D, cinka i selena može poboljšati kliničku sliku COVID-19. Istraživanja pokazuju da veliki deo stanovništva Republike Srbije ne unosi dovoljno ovih mikronutrijenata. U okviru projekta NUTRICOV ispitaćemo genetički profil, unos i nivo vitamina D, cinka i selena u našoj populaciji i na koji način su oni povezani sa težim oblikom COVID-19. Nova saznanja na ovom polju mogu da doprinesu razvoju strategija prevencije i ublažavanja simptoma bolesti COVID-19.

Šira slika

Pandemija COVID-19 prouzrokovana korona virusom SARS-CoV-2 izazvala je globalnu krizu širom sveta. Za sada nije dostupna specifična terapija za ovu bolest. U narednom periodu će vakcina u Srbiji biti dostupna samo najugroženijim grupama. Mere prevencije koje uključuju zdrave navike u ishrani i životnom stilu, mogle bi biti od koristi svim ljudima koji su pod rizikom od infekcije korona virusom. Sve je više podataka da status vitamina D, cinka i selena može značajno uticati na kliničku manifestaciju COVID-19, što ih kandiduje za bezbedne, dostupne i neinvazivne tretmane u prevenciji i lečenju ove bolesti.

Pored terapeutskog efekta kod infektivnih bolesti, uspostavljanje adekvatnih nivoa vitamina D, cinka i selena može da spreči ili odloži razvoj hroničnih bolesti koji se javljaju u toku života, kao što su kardiovaskularne i inflamatorne bolesti.

Međutim, nivoi ovih mikronutrijenata i njihovi imunološki efekati se razlikuju između ljudi i zavise od ishrane, životnog stila i nasledne osnove pojedinca. Nasledne razlike u odgovoru na nutrijente su odraz varijacija u genomu ljudi a ovu vezu proučava naučna oblast nutrigenetika. Nutrigenetičke studije se bave proučavanjem varijacija u genima značajnim za nutritivni status a njihovi rezulatati omogućavaju razvijanje individualnih režima ishrane. Ovaj pristup, poznat pod nazivom precizna ili individualizovana ishrana ima za cilj da obezbedi optimalno zdravlje i prevenciju bolesti.

Nova saznanja na polju ishrane i nutrigenetike specifične za našu populaciju mogu pomoći očuvanju i unapređenju opšteg zdravlja građana Srbije. Od naročitog značaja bi bilo ispitati potencijal nutritivnih preventivnih strategija u cilju ublažavanju simptoma COVID-19 u vremenu pre masovnije primene vakcine ili kauzalnih terapeutika.

Logistika projekta

Projekat realizuju istraživači sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu.

Projekat je finansiran sredstvima programa „Pokreni se za nauku“ i Laboratorije za molekularnu biomedicinu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.